Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2021

3100047/2021

BA laminátová podlaha do NR

402,47 EUR s DPH

SOLIDWAY, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

3100046/2021

KE žiarivky, startéry

77,40 EUR s DPH

Profi - Star, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

31000452021

UVA - PHM 1.-15.01.2021

193,90 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

3100044/2021

KE znalecký posudok

1 500,00 EUR s DPH

Ing. Miroslav Lissý, súdny znalec

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

3100043/2021

KE trovy exekúcie

44,33 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

3100042/2021

KE poštové úverované 12/2020

48,35 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

1. 2. 2021

3100041/2021

ZV poštové úverované 12/2020

74,05 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100040/2021

BA poštové úverované 12/2020

54,85 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100039/2021

UVA poštové poukazy 12/2020

0,80 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100038/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100037/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100036/2021

ZV trovy exekúcie

36,00 EUR s DPH

JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100035/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100034/2021

ZV teplo 12/2020

1 507,56 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100033/2021

BA internet 1/2021

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100032/2021

KE - upratovanie 12/2020

641,67 EUR

Peter Horňák - SHR

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100031/2021

ZV telefón v BB 12/2020

6,17 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100030/2021

KE telefón 12/2020

127,94 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100029/2021

KE režijné náklady 12/2020

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100028/2021

ZV správa serverov 12/2020

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100027/2021

ZV internet 1/2021

660,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100025/2021

BA správa serverov 12/2020

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100024/2021

ZV nájom garáže 4.Q/2020

52,28 EUR s DPH

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100023/2021

KE - znalecký posudok

1 081,25 EUR s DPH

Ing. Jaroslav Krempaský

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100022/2021

UVA BOZP, PO a PZS 12/2020

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2226-2250 z 2538