Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18. 1. 2022

3100021/2022

ZV elektrika 12/2021 - doplatok

111,17 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100020/2022

UVA poštové poukazy 12/21

0,96 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100019/2022

UVA PHM 16.-31.12.2021

898,65 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100018/2022

KE upratovanie 12/2021

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100017/2022

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Michal Bulko, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100016/2022

KE trovy exekúcie

61,79 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100015/2022

ZV internet pre SNP 01/2022

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100014/2022

KE internet 1/2022

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100013/2022

KE tel. a internet 1/2022

138,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2022

3100012/2022

BA telefóny 12/21 + paušál 1/2022

129,84 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3300001/2022

UVA online judikáty na 1 rok záloha

690,00 EUR s DPH

Právna informačná databáza, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100011/2022

KE mob. a MOI 12/2021 + paušál 01/2022

388,60 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100010/2022

UVA - Multisport karty - 17 ks

325,72 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100009/2022

ZV nájom garáže 4.Q/2021

52,28 EUR s DPH

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100008/2022

ZV mob. a MOI 12/2021 + paušál 01/2022

689,18 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100007/2022

BA mob. a MOI 12/21 + paušál 1/2022

687,44 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100006/2022

KE nájomné 1/2022

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100005/2022

ZV paušál za SW 12/2021 X 182187

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100004/2022

ZV paušál za SW 12/2021 X 182191

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100003/2022

UVA BOZP, POO a PZS 12/2021

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100002/2022

ZV nájom nádoby 4.Q/2021

38,81 EUR s DPH

Marius Pedersen, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 1. 2022

3100001/2022

ZV vodné a stočné 2022

390,53 EUR s DPH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 1. 2022

3100955/2021

UVA stravné lístky 2716 ks

13 022,40 EUR s DPH

Up Déjeuner, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 1. 2022

3100954/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

11. 1. 2022

3100953/2021

ZV inštalácia FloWCap Server

177,60 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2176-2200 z 3408