Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25. 2. 2021

3100096/2021

ZV správa serverov 1/2021

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 2. 2021

3100095/2021

ZV internet 2/2021

660,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 2. 2021

3100094/2021

ZV telefóny 1/2021

23,14 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 2. 2021

3100093/2021

ZV teplo 1/2021

1 542,44 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 2. 2021

3100092/2021

UVA poštové poukazy 1/2021

0,48 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 2. 2021

3300004/2021

KE - záloha na školenie

50,00 EUR s DPH

EDUCO-CONSULT s.r.o. Žilina

Úrad vládneho auditu

19. 2. 2021

3300003/2021

ZV - záloha na webinár - 1 os

84,00 EUR s DPH

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100091/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100090/2021

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100089/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100088/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100087/2021

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100086/2021

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100085/2021

BA správa serverov 1/2021

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100084/2021

ZV linka bezp. systému 2/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100083/2021

BA internet 2/2021

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100082/2021

KE upratovanie 1/2021

641,67 EUR s DPH

Peter Horňák - SHR

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100081/2021

KE tel. a internet 2/2021

127,68 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100079/2021

ZV oprava ZV 738/CF

247,85 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100078/2021

KE mob. a MOI 1/2021 + paušál

411,98 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100077/2021

UVA BOZP,OPP a PZS - 01/2021

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100076/2021

ZV mob. a MOI 1/21 + paušál

673,26 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100075/2021

BA mob. a MOI 1/21+paušál

689,40 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100074/2021

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

3100073/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2176-2200 z 2538