× Pozor! Zmena adresy pracovicka Košice. Viac info
o nás
Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
Čítať ďalej
činnosť úradu
Úrad vládneho auditu vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite...
Čítať ďalej
Projekty
Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia,...
Čítať ďalej
Transparentnosť
Úrad vládneho auditu je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
Čítať ďalej
Infoservis
Úradná tabuľa
Výberové konanie
Poskytovanie informácií
Ochrana osobných údajov
Čítať ďalej
Úradná tabuľa
Žiadne dokumenty.