Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 3. 2021

3100120/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

8. 3. 2021

3100119/2021

KE oprava geometrie KE 222KK

39,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

8. 3. 2021

3100118/2021

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miriam Mešová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

8. 3. 2021

3100048/2021

BA poistenie majetku

756,00 EUR s DPH

Generali Poisťovňa, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100117/2021

KE skartácia dokumentov

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100116/2021

KE trovy exekúcie

40,20 EUR s DPH

JUDr. Ing. Bohumil Husťák, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100115/2021

ZV reproduktory k PC - 2 ks

43,34 EUR s DPH

Smart Computer, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100114/2021

BA služby Nitra 1/2021

533,09 EUR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100113/2021

ZV trovy exekúcie

69,53 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100112/2021

ZV tonery - 2 ks

136,01 EUR s DPH

R-DAS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100111/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100110/2021

ZV trovy exekúcie

90,65 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100109/2021

UVA PHM 1.-15.02.2021

277,79 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100108/2021

KE webinár na tému Aktuality v mzdovej učtárni - zúčt.faktúra

0,00 EUR

EDUCO-CONSULT s.r.o. Žilina

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100107/2021

ZV služby v BB 1/2021

718,07 EUR s DPH

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100106/2021

KE trovy exekúcie

213,43 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100105/2021

KE režijné náklady 1/2021

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100104/2021

BA poštové úverované 1/2021

55,45 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100103/2021

KE poštové úverované 1/2021

56,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100102/2021

ZV poštové úverované 1/2021

83,80 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100101/2021

ZV telefón v BB 1/2021

4,80 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100100/2021

KE telefón 1/2021

100,92 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100099/2021

BA SPN + odmena správcu 2/2021

3 678,34 EUR s DPH

Tulipa - Facility management, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100098/2021

KE internet 2/2021

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

3100097/2021

ZV internet pre BB 2/2021

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2151-2175 z 2538