Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 9. 2021

3100581/2021

BA - správa serverov 8/2021

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100580/2021

ZV telefón na SNP 8/2021

4,80 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100579/2021

KE telefón 8/2021

122,45 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100578/2021

ZV linka bezpečnostného syst. 9/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100577/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100576/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100575/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100574/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Lenka Borovská, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100573/2021

UVA BOZP,PO a PZS 8/2021

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100572/2021

BA odmena správcu 3.Q/2021

122,40 EUR s DPH

LINEA, investičné družstvo

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100571/2021

ZV výmena čelného skla po poistnej udalosti ZV 883CH

498,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100570/2021

UVA PHM 16.-31.8.2021

3 055,56 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100569/2021

KE mob. a MOI 8/2021+paušál

404,62 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100568/2021

KE telef. a internet 9/2021

126,32 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100567/2021

BA telefóny 8/2021 + paušál 9/2021

130,97 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100566/2021

ZV elektrika 8/2021 - doplatok

114,08 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100565/2021

ZV - elektrika 9/2021

596,00 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100564/2021

ZV mob. aMOI 8/2021 + paušál

598,98 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100563/2021

BA mob. a MOI 8/2021 + paušál

634,92 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100562/2021

BA XEROX služby 8/2021

62,32 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100561/2021

KE služby 2.Q/2021

6 675,45 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100560/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35128

651,53 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100559/2021

KE internet 9/2021

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100558/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35117

160,76 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 9. 2021

3100557/2021

ZV výstupy zo zariadenia 35118

49,88 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2151-2175 z 3002