Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 12. 2020

3101059/2020

BA - trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 12. 2020

3101058/2020

BA služby Nitra 10/2020

555,62 EUR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

1. 12. 2020

3101057/2020

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Juraj Kovács, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 12. 2020

3101056/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 12. 2020

3101055/2020

BA trovy exekúcie

36,86 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 12. 2020

3101054/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101053/2020

UVA PHM 1.-15.11.2020

656,24 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101052/2020

KE oprava pružín KE 597HU

649,98 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101051/2020

KE oprava vstupných dverí

68,70 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101050/2020

BA - bezkontaktný teplomer

53,70 EUR s DPH

ELROMED s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101049/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Pavel Halás, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101048/2020

ZV teplo 10/2020

860,66 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101047/2020

ZV telefón v BB 10/2020

5,02 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101046/2020

KE telefón 10/2020

143,75 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101045/2020

KE poštové úverované 10/2020

89,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101044/2020

ZV poštové úverované 10/2020

95,30 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101043/2020

BA poštové úverované 10/2020

72,25 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3101042/2020

BA príprava a zabezp. TK a EK BL929NI

138,62 EUR s DPH

Automobilové opravovne MV SR

Úrad vládneho auditu

30. 11. 2020

3300057/2020

UVA časopis (tlačená aj online verzia) Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard - 1 ks - záloha

129,00 EUR s DPH

Wolters Kluwer SR s.r.o.

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101037/2020

KE režijné náklady 10/2020

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101036/2020

KE upratovanie 10/2020

641,67 EUR

Peter Horňák - SHR

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101035/2020

ZV trovy exekúcie

151,00 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101034/2020

ZV trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Dušan Cirbes, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101033/2020

ZV služby BB 10/2020

719,04 EUR s DPH

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

27. 11. 2020

3101032/2020

ZV správa serverov 10/2020

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2201-2225 z 2339