Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 5. 2022

3100405/2022

UVA PHM 1.-15.5.2022

1 202,47 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 5. 2022

3100404/2022

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 5. 2022

3100403/2022

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 5. 2022

3100402/2022

KE slúchadlová šnúra točená a telefónne šnúry

67,44 EUR s DPH

ASTE, spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 5. 2022

3100401/2022

KE vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.‎

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100400/2022

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100399/2022

KE trovy exekúcie

64,72 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100398/2022

KE dodávka a montáž klimatizácie

4 661,66 EUR s DPH

KLIVENT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100397/2022

ZV spotrebný materiál na odstránenie poruchy na vodovode a tovar podľa osobného výberu (ventily, tes

62,80 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100396/2022

KE režijné náklady 4/2022

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100395/2022

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100394/2022

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100393/2022

UVA implementácia systému a licencií Rapid7 Insight IDR

5 998,00 EUR s DPH

ALISON Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100392/2022

BA trovy exekúcie

52,30 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100391/2022

KE vyúčtovanie SNV 1.1.-9.08.2021

204,24 EUR

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100390/2022

BA výmena vstupných dverí

12 956,88 EUR s DPH

PS Bau s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100389/2022

BA servis zabezp. systému 5/2022

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

23. 5. 2022

3100388/2022

BA správa serverov 4/2022

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100387/2022

ZV internet+senzory+WiFi

801,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100386/2022

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100385/2022

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100384/2022

KE poštové úverované 4/2022

71,10 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100383/2022

KE kancelársky materiál

370,96 EUR s DPH

Lamitec, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100382/2022

ZV telefón 4/2022

26,11 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 5. 2022

3100381/2022

ZV správa serverov 4/2022

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1630