Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25. 1. 2021

3100040/2021

BA poštové úverované 12/2020

54,85 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100039/2021

UVA poštové poukazy 12/2020

0,80 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100038/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100037/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100036/2021

ZV trovy exekúcie

36,00 EUR s DPH

JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100035/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100034/2021

ZV teplo 12/2020

1 507,56 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100033/2021

BA internet 1/2021

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100032/2021

KE - upratovanie 12/2020

641,67 EUR

Peter Horňák - SHR

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100031/2021

ZV telefón v BB 12/2020

6,17 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100030/2021

KE telefón 12/2020

127,94 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100029/2021

KE režijné náklady 12/2020

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100028/2021

ZV správa serverov 12/2020

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100027/2021

ZV internet 1/2021

660,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100025/2021

BA správa serverov 12/2020

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

25. 1. 2021

3100024/2021

ZV nájom garáže 4.Q/2020

52,28 EUR s DPH

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100023/2021

KE - znalecký posudok

1 081,25 EUR s DPH

Ing. Jaroslav Krempaský

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100022/2021

UVA BOZP, PO a PZS 12/2020

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100021/2021

KE nájomné 1/2021

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100020/2021

ZV linka bezp. syst. 01/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100018/2021

ZV elektrina za garáž BB - úhrada nedoplatku za r. 2020

15,98 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100017/2021

ZV elektrika 12/2020- dopl.

117,41 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 1. 2021

3100016/2021

BA SPN+ odmena správcu 1/2021

3 678,34 EUR s DPH

Tulipa - Facility management, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2021

3100015/2021

UVA PHM 16.-31.12.2020

764,74 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 1. 2021

3100014/2020

KE služby SNV 1.Q/2021

330,00 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 305