Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
7. 12. 2023

2023/0213100789

BA - služby Nitra 10/2023 (el.energia, teplo, upratovanie, vodné, stočné, strážna služba, ochrana ma

878,74 EUR bez DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100788

KE - vodné a stočné 12.1.-20.10.2023

1 401,19 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100787

ZV - kancelársky papier 500 bal.

2 478,00 EUR s DPH

PretožeTRIPSY s.r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100786

KE - trovy EX 456/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100785

KE - servis. prehliadka KE574GY

252,48 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100784

KE - TK a EK auta KE574GY

150,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100783

BA - kancelársky papier 250 bal.

1 239,00 EUR s DPH

PretožeTRIPSY s.r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 12. 2023

2023/0213100782

BA - servis zabezp. systému 11/2023

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100781

UVA - PHM 1.-15.11.2023

2 018,36 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100780

KE - trovy EX 335/2009

47,51 EUR s DPH

JUDr. Juraj Koči , súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100779

ZV - zálohovacie zariadenia 13 ks

5 187,00 EUR s DPH

TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100778

KE - automateriál a olej

257,53 EUR s DPH

Jozef Greš - G a G

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100777

KE - oprava bŕzd KE200JX

769,28 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100776

BA - SPN + odmena správcu 11/2023

5 166,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100775

KE - teplo 10/2023

2 321,06 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100774

KE - režijné náklady 10/2023

13,20 EUR s DPH

LOKOMOTÍVA a.s. Košice

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100773

ZV - trovy EX 825/2015

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100772

UVA - WiFi modem Zyxel 54 ks

5 702,40 EUR s DPH

TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100771

BA - prenájom škol. miestnosti 8.-10.11.2023

60,00 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100770

ZV - správa WiFi 11/2023

91,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100769

UVA - senzory, správa WiFi KE, ZV-SNP, ZV 11/2023

247,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100768

BA - internet NT 11/2023

108,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100767

BA - internet 11/2023

360,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100766

UVA - správa serverov 10/2023

211,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 12. 2023

2023/0213100765

ZV - telefón 10/2023

37,85 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 3002