Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 1. 2023

3100985/2022

ZV - upratovanie 12/2022

1 194,18 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100984/2022

BA - poštové úverované 12/2022

46,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100983/2022

ZV - poštové úverované 12/2022

80,45 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100982/2022

KE - poštové úverované 12/2022

50,00 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100981/2022

KE - režijné náklady 12/2022

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100980/2022

ZV - telefón 12/2022

37,31 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100979/2022

ZV - správa serverov 12/2022

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100978/2022

BA - výstupy zo zariadení 12/2022

38,76 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100977/2022

BA - správa serverov 12/2022

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100976/2022

ZV - teplo 12/2022

1 564,83 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100975/2022

KE - telefón 12/2022

97,02 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100974/2022

BA - Xerox služby 12/2022

120,12 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100973/2022

UVA - poštové poukazy 12/2022

0,96 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

24. 1. 2023

3100972/2022

UVA - PHM 16.-31.12.2022

839,79 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100971/2022

KE - upratovanie 12/2022

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100970/2022

ZV - nájom garáže 4.Q/2022

52,28 EUR s DPH

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100969/2022

UVA - zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 12/2022

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100968/2022

ZV - nájom nádoby 4.Q/2022

38,81 EUR s DPH

Marius Pedersen, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100967/2022

KE - teplo 12/2022

2 787,86 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100966/2022

ZV - elektrina 12/2022 doplatok

584,96 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100965/2022

KE - elektrina 12/2022 - doplatok

782,31 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2023

3100964/2022

ZV - elektrina za garáž BB

0,36 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

3. 1. 2023

3100963/2022

UVA - 3 ks Obchodný vestník - ročný prístup 3 ks EPI Právny systém Medium - ročný prístup 3 ks VSS

0,00 EUR s DPH

S-EPI, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 1. 2023

3100959/2022

UVA - mirkovlnná rúra Samsung MS23F301TAS 10 ks

0,00 EUR s DPH

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 1. 2023

3100958/2022

ZV - predlžovací kábel Emos P1515, vypínač, 5xzásuvka, 5 m

0,00 EUR s DPH

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2211