Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 9. 2022

3100621/2022

KE - mobily a MOI 08/2022 + paušál

402,44 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100620/2022

ZV - mobily a MOI 08/2022 + paušál

658,36 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100619/2022

BA - mobily a MOI 08/2022 + paušál

632,66 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100542/2022

KE - služby 2022 - daň z nehnuteľnosti

1 324,82 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100541/2022

KE - oprava vodovodného potrubia

1 207,02 EUR s DPH

LUKA - MON s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100618/2022

KE -trovy exekúcie EX58980/19

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100617/2022

KE -trovy exekúcie EX 21599/15

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100616/2022

KE - trovy exekúcie 861/2009

56,31 EUR s DPH

JUDr. Lenka Borovská, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100615/2022

ZV - technická a emisná kontrola ZV958CV

187,99 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100614/2022

ZV - technická + emisná kontrola ZV957CV

210,94 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100613/2022

KE- trovy exekúcie EX 290/2021

72,00 EUR s DPH

JUDr. Peter Hodermarský , súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100612/2022

BA - trovy exekúcie EX 194/16

42,00 EUR s DPH

JUDr. Hermanovský Martin

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100611/2022

KE - oprava KE200JX - poistná udalosť

1 087,84 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 9. 2022

3100610/2022

BA - služby Nitra (spotreba elektriny, tepla, upratovanie, vodné, stočné, BOZP...) 07/2022

593,81 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100609/2022

BA - oprava klimatizácie na 8. poschodí Úradu vládneho auditu, Drieňová 34, Bratislava

3 904,80 EUR s DPH

MICROWELL, spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100607/2022

ZV - monitory LCD 9 kusov

2 403,00 EUR s DPH

Dávid Vorčák

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100606/2022

ZV - paušál za prenájom zariadenia 08/2022

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100605/2022

ZV - paušál za prenájom zariadenia 08/2022

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100604/2022

UVA - PHM 1.-15.8.2022

1 827,31 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100603/2022

KE -trovy exekúcie EX 77359/19

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100602/2022

KE - trovy exekúcie EX 22556/06

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100601/2022

KE - trovy exekúcie EX970/2016

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100600/2022

BA - SPN + odmena za správu 08/2022

3 198,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100599/2022

ZV - trovy exekúcie 547/17

72,00 EUR s DPH

JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2022

3100598/2022

BA - správa systému SATEL INTEGRA 128

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1847