Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 10. 2020

3100966/2020

ZV správa serverov 9/2020

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100965/2020

ZV internet 10/2020

264,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100964/2020

ZV telefón 9/2020

49,46 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100963/2020

ZV trovy exekúcie

39,83 EUR s DPH

JUDr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100962/2020

KE upratovanie 9/2020

641,67 EUR s DPH

Peter Horňák - SHR

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100961/2020

ZV pranie prádla a chemické čistenie (vlajky)

36,00 EUR s DPH

TOGATO TRADE, s.r.o

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100960/2020

ZV dodávka tepla 9/2020

550,61 EUR

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100959/2020

KE telefón 09/2020

140,37 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100958/2020

ZV telefón v BB 09/2020

5,35 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100957/2020

KE umývanie áut 9/2020

12,00 EUR s DPH

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100956/2020

KE nájom za 3.Q/2020 - pozemky

149,40 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100955/2020

KE nájom za 3.Q/2020 - garáže

58,10 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100954/2020

BA správa serverov 9/2020

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100953/2020

ZV linka bezpečnostného systému 10/2020

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100952/2020

UVA poštové poukazy 9/2020

1,60 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100923/2020

KE výmena okien v admin.budove na Tomášikovej 136/35

144 042,61 EUR s DPH

MINTAL s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100950/2020

UVA Multisport karty - 35 ks

910,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100951/2020

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

16. 10. 2020

3100948/2020

BA internet 10/2020

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100949/2020

ZV vodné a stočné od 18.06.2020 do 28.09.2020

514,03 EUR s DPH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100947/2020

BA služby Nitra 8/2020

533,13 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100946/2020

KE telefóny a internet 10/2020

127,31 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100945/2020

BA XEROX služby 9/2020

105,07 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100944/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

12. 10. 2020

3100943/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 47