Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 6. 2023

2023/0213100329

ZV - servis klimatizačných jednotiek zn. LG

1 670,00 EUR s DPH

COOL-KLIMA s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100328

KE - trovy exekúcie EX 89/17

72,00 EUR s DPH

Mgr. Ing. Juraj Korim

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100327

KE - trovy exekúcie EX21219/17

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100326

KE - trovy exekúcie EX126/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Róbert Rychtarčík

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100325

KE - trovy exekúcie EX554/20

72,00 EUR s DPH

Mgr. Igor Palša

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100324

KE - trovy exekúcie EX 56/18

72,00 EUR s DPH

Mgr. Viera Lesňáková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100323

KE - trovy exekúcie EX 337/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100322

KE - oprava KE222KK - tyčka stabilizátora, pružina perovania,

511,92 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100321

ZV - trovy exekúcie EX 984/21

72,00 EUR s DPH

JUDr. Alena Bohovičová - súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100320

KE - režijné náklady 4/2023

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100319

KE - teplo 4/2023

2 826,92 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100318

KE - pravidelná odborná prehliadka a skúška EZS, pracovisko Tomášikova 35, Košice

543,00 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100317

KE -správa wifi 5/2023

48,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100316

ZV - správa wifi Námestie SNP 50,96001 Zvolen, 5/2023

48,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100315

ZV - správa serverov 4/2023

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

2. 6. 2023

2023/0213100314

ZV - internet, Námestie SNP 50, Zvolen 5/2023

282,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100313

ÚVA - senzory 5/2023

93,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100312

ZV - internet 5/2023

1 050,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100311

ZV - telefón 4/2023

18,66 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100310

BA - internet 5/2023

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100309

ZV - linka bezp. systému 5/ 2023

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100308

ZV - teplo 4/2023

1 367,33 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100307

BA - xeroxové služby 4/2023

88,49 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100306

ZV - paušál za SW 5/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 5. 2023

2023/0213100305

ZV - paušál za SW 5/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2538