Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 10. 2021

3100406/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3300023/2021

ZV školenie vedúcich zamestnancov - online manažérske školenie - 2 osoby

90,00 EUR s DPH

Centrum účelových zariadení, Piešťany, Stredisko Inštitút pre verejnú správu

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100710/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35126

53,65 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100709/2021

ZV výstupy zo zariadení K35128

199,18 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100708/2021

KE nájom za 3.Q/2021 - pozemku

149,40 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100707/2021

KE nájom za 3.Q/2021 - garáže

58,10 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100706/2021

ZV teplo 9/2021

558,22 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100705/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100704/2021

ZV trovy exekúcie

46,91 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100703/2021

ZV trovy exekúcie

53,35 EUR s DPH

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100702/2021

BA správa serverov 9/2021

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100701/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100700/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Mária Hlaváčová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100699/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Juraj Sabol, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100698/2021

ZV linka bezpečnostného systému 10/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100697/2021

KE umývanie áut 9/2021

13,99 EUR s DPH

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100696/2021

BA internet 10/2021

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100695/2021

BA XEROX služby 9/2021

174,94 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100694/2021

UVA poštové poukazy 9/2021

0,80 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100693/2021

ZV elektrika 9/2021 - doplatok

87,77 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100692/2021

ZV výstupy zo zariadenia K40775

121,03 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100691/2021

ZV výstupy zo zariadenia K43783

89,23 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100690/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35119

18,64 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100689/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35118

27,58 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 10. 2021

3100688/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35117

41,92 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 966