Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 4. 2021

3100174/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Sokol, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

12. 4. 2021

3100171/2021

BA trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

12. 4. 2021

3300007/2021

UVA online kniha Nový Zákonník práce v praxi - záloha

219,00 EUR s DPH

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3300006/2021

KE záloha na energie 1.Q/2021

9,96 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100170/2021

KE trovy exekúcie

49,67 EUR s DPH

JUDr. Juraj Koči , súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100169/2021

BA služby Nitra 2/2021

695,61 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100168/2021

KE vyjadrenie k znaleckému posudku

178,68 EUR s DPH

Ing. Jaroslav Krempaský

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100166/2021

ZV, KE tonery

9 695,00 EUR s DPH

TOWDY s.r.o.

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100167/2021

ZV teplo nedoplatok za rok 2020

117,59 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100156/2021

ZV služby BB 2/2021

658,03 EUR s DPH

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

29. 3. 2021

3100165/2021

UVA PHM 1.3.- 15.3.2021

570,00 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3300005/2021

KE záloha na školenie 1 osoba

83,00 EUR s DPH

PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100164/2021

UVA stravné poukážky 11500 ks

55 139,05 EUR s DPH

Up Slovensko, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100163/2021

KE kancelársky papier 300 bal.

1 148,40 EUR s DPH

PretožeTRIPSY s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100162/2021

ZV poštové úverované 02/2021

85,15 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100161/2021

KE poštové úverované 2/2021

75,15 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100160/2021

BA poštové úverované 2/2021

80,45 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100159/2020

ZV vodné a stočné od 16.12.2020- 4.3.2021

202,21 EUR s DPH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100158/2021

KE telefón 2/2021

102,79 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100157/2021

ZV telefón v BB 2/2021

4,80 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100155/2021

ZV teplo 2/2021

1 423,81 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100154/2021

ZV správa serverov 2/2021

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100153/2021

ZV internet 3/2021

660,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100152/2021

ZV telefony 2/2021

19,15 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2021

3100151/2021

KE vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybud. klimat. rozvodov

2 400,00 EUR

Airlng, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 444