Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 8. 2021

3100466/2021

ZV spotrebný tovar na dokončovacie práce na novom pracovisku (zámky, kľučky, sifón, silikon,redukcia

129,00 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 8. 2021

3100465/2021

ZV pokládka podlahy na novom pracovisku

622,00 EUR

Realis Reconstruction s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 8. 2021

3100464/2021

BA mobilný ochladzovač vzduchu - zúčtovacia faktúra

0,00 EUR

ANDREA SHOP, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100463/2021

UVA ubytovanie, miestna daň, prenájom počas gremiálnej porady

216,25 EUR s DPH

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100462/2021

KE telefóny Alcatel - 4 ks

124,80 EUR s DPH

ASTE, spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100461/2021

UVA toaletný papier,papierové utierky, papierové obrúsky

1 682,57 EUR s DPH

Scandi s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100460/2021

KE trovy právneho zastúpenia

171,50 EUR s DPH

JUDr. Daniel Blyšťan, advokátska kancelária

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100459/2021

KE služby SNV 1.7.- 9.8.2021 energie, vodné KO, upratovanie

144,00 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

30. 7. 2021

3100458/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

3100457/2021

UVA PHM 1.-15.07.2021

1 090,60 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

3100456/2021

BA služby Nitra 6/2021

714,91 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

3100455/2021

KE servisná prehliadka po 2 rokoch + oprava - výmenapružín a tyčiek stabilizátora

1 124,84 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

3100454/2021

ZV mobilná skartácia dokumentov

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.‎

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

3100453/2021

ZV oprava vstupných dverí

197,11 EUR s DPH

GU SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný park Nitra-sever

Úrad vládneho auditu

23. 7. 2021

3300012/2021

BA mobilný ochladzovač vzduchu deluxe BL-138 DLR pre prac. v NR - 1 ks záloha

82,93 EUR s DPH

ANDREA SHOP, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100452/2021

ZV mikrovlná rúra Gorenje - 1 ks

64,90 EUR s DPH

NAY a.s.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100451/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV260CR

135,26 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100450/2021

ZV oprava klimatizácie ZV508CL

104,65 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100449/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV115CR

144,40 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100448/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV256CR

146,12 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100447/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100446/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100445/2021

ZV sťahovanie nábytku z priestorov BB do ZV

665,00 EUR

H - ANY SERVICES, s.r.o

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100444/2021

BA - poštové úverované 6/2021

74,35 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

22. 7. 2021

3100443/2021

KE poštové úverované 6/2021

42,50 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 738