Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 9. 2023

2023/0213100589

BA - trovy exekúcie EX4568/14

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100588

BA - výstupy zo zariadení 8/2023

95,59 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100587

KE - trovy exekúcie EX 18/23

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Sokol, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100586

KE - trovy exekúcie EX 79/17

72,00 EUR s DPH

JUDr. Karas Jozef

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100585

KE - trovy exekúcie EX 343/20

72,00 EUR s DPH

Ing. JUDr. Radoslav KEŠEĽÁK - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100584

BA - SPN + odmena správcu 9/2023

166,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100583

BA - poštovné úverované 8/2023

52,25 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100582

ZV - poštovné úverované 8/2023

89,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100581

KE - poštovné úverované 8/2023

74,90 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100580

ZV - paušál za SW 9/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100579

ZV - paušál za SW 9/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 9. 2023

2023/0213100578

ÚVA - obaly na služobné preukazy 60 ks

482,40 EUR s DPH

Mária Opavská VEGA

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2023

2023/0213100577

ÚVA - technická podpora KB 8/2023

230,40 EUR s DPH

Sicurio s.r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2023

2023/0213100576

KE - vrátenie preplatku

-184,66 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2023

2023/0213100575

ZV - elektrika doplatok 8/2023

281,51 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2023

2023/0213100574

ZV - upratovanie 8/2023

1 433,02 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 9. 2023

2023/0213100573

BA - odmena správcu 3.Q/2023

122,40 EUR s DPH

LINEA Property, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100572

ÚVA - poštové poukazy 8/2023

1,12 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100571

ÚVA - BOZP , OPP a PZS 8/2023

360,00 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100570

ÚVA - PHM 16.-31.8.2023

1 828,12 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100569

KE - upratovanie 8/2023

996,00 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100568

KE - elektrika 9/2023

1 130,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100567

ZV - elektrika 9/2023

1 182,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100566

KE - náklady na budovu 9/2023

1 320,00 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

14. 9. 2023

2023/0213100565

KE - nájomné 9/2023

221,32 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2803