Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 5. 2024

2024/9240000090

KE - záloha za energie 2.Q/2024 (zálohová faktúra)

9,96 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100290

UVA - PHM 16.-30.42024

2 732,00 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100289

UVA - BOZP, PO a PZS 4/2024

360,00 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100288

KE - hlasové a dátové služby 4/2024

352,37 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100287

ZV - hlasové a dátové služby 4/2024

542,78 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100286

BA - hlasové a dátové služby 4/2024

522,25 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100285

KE - telefón 4/2024

109,01 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100284

KE - internet 5/2024

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100283

KE - nájomné 5/2024

244,59 EUR s DPH

LOKOMOTÍVA a.s. Košice

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100282

BA - výstupy zo zar. 4/2024

46,66 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100280

KE - elektrika 5/2024

954,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100279

ZV - elektrika 5/2024

1 310,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100278

UVA - online časopis Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

211,30 EUR s DPH

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100277

KE - odborná prehliadka a skúška EZS

543,00 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100276

KE - nájomné 4/2024

221,32 EUR s DPH

LOKOMOTÍVA a.s. Košice

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100275

BA - trovy EX 208/23

72,00 EUR s DPH

Mgr. Boris Halás - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100274

BA - trovy EX 348/21

72,00 EUR s DPH

JUDr. Patricius Baďura, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100273

KE - oprava SOMV KE100JF

307,01 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100272

KE - trovy EX 321/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Peter Hodermarský , súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100271

KE - trovy EX 150/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100203

ZV - napojenie prietokových ohrievačov

214,20 EUR s DPH

Robert Zelenák - ERZET

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100269

KE - batérie pre UPS 7 ks

188,58 EUR s DPH

Nové technológie a služby s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213100268

UVA - prístup judikáty 24.4.2024-23.4.2025

1 250,00 EUR

Právna informačná databáza, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213400015

KE - ochrana objektu 5/2024

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2024

2024/0213400014

ZV - ochrana objektu 5/2024

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 3455