Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 3. 2023

2023/0213100128

ZV - trovy exekúcie EX10033/18

72,00 EUR s DPH

Judr. Vladimír Kliniec-súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100127

UVA - samofinancovanie

1 215,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100126

UVA - poštové poukazy 2/2023

0,64 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100125

KE - FIX internet a dáta

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100124

KE - telefón 2/2023

117,17 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100123

ZV - upratovanie 2/2023

1 433,02 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100122

KE - upratovanie 2/2023

996,00 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100121

KE - telefóny a internet

123,20 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100120

ZV - oprava poškodeného displeja, Lenovo FRU of LGD 15,6FHD IPS AG

247,92 EUR s DPH

AUTOCONT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100119

ZV - elektrika doplatok 2/2023

129,77 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100118

UVA - PHM 1.-15.2.2023

794,09 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100117

BA - telefóny ST

152,82 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100116

UVA - modul Mailing k MS365

158,40 EUR s DPH

SYSTEM-IS, s.r.o

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100115

BA - servis zabezpečovacieho systému SATEL INTEGRA 128

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100114

KE - elektrika dobropis

-884,08 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100113

ZV - webinár č. 23027 "Tvorba auditorských zpráv od A do Z".

3 751,00 CZK s DPH

Český institut interních auditorů, z.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100112

BA - vyúčtovanie služieb r. 2022

5 561,26 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100110

BA- výstupy zo zariadení 2/2023

26,22 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100111

BA - odmena správcu 1.Q/2023

122,40 EUR s DPH

LINEA, investičné družstvo

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100109

ZV - správa serverov 1/2023

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100108

ZV - internet 2/2023

1 332,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100107

BA - trovy exekúcie EX84/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Petra Bednáriková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100106

BA - poistenie majetku 2023

130,01 EUR s DPH

UNIQA pojisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100105

BA - služby Nitra 1/2023 ( spotreba elektriny, tepla, upratovacie služby, vodné, stočné, strážna slu

1 110,66 EUR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100104

UVA - poštové poukazy 1/2023

1,28 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2339