Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 4. 2024

2024/0213100220

BA - vyúčtovanie nákladov roka 2023 - dobropis

-2 038,63 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100219

UVA - pošt. poukazy 3/2024

0,80 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100218

KE - náklady za služby 4/2024

1 458,60 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100217

KE - servis multifunkčných zariadení

1 329,60 EUR s DPH

Aricoma Systems s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100216

KE - služby SNV 2.Q/2024

350,00 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100215

KE - výrub suchých drevín

174,36 EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100214

KE - elektrika 3/2024-doplatok

53,22 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100213

ZV - vodné a stočné 19.12.23 - 22.3.24

685,34 EUR s DPH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100212

KE - trovy EX 1078/21

72,00 EUR s DPH

Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100221

BA - dobropis teplo - Nitra 2023

-83,61 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100211

ZV - rozšírenie elektroinštalácie

1 567,56 EUR s DPH

Robert Zelenák - ERZET

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100210

UVA - UpBalansea 3/2024 - dobropis

-28,00 EUR s DPH

Up Déjeuner, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100209

UVA - UpBalansea 3/2024

896,00 EUR s DPH

Up Déjeuner, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100207

ZV - linka bezp. syst. 4/2024

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100206

BA - telefóny ST 3/2024

135,43 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100205

UVA - PHM 16.-31.3.2024

2 496,96 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100204

KE - telefóny a internet 3/2024

115,84 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100203

UVA - BOZP, PO a PZS 3/2024

360,00 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100202

UVA - technická podpora KB 3/2024

345,60 EUR s DPH

Sicurio s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100201

KE - hlasové a dátové služby 3/2024

342,56 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100200

KE - elektrika 4/2024

954,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

2024/0213100199

ZV - elektrika 4/2024

1 310,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 4. 2024

2024/0213100198

ZV, KE - školenie VO z POO

192,00 EUR s DPH

ProWise, a. s.

Úrad vládneho auditu

10. 4. 2024

2024/0213100197

ZV - hlasové a dátové služby 3/2024

506,21 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 4. 2024

2024/0213100196

BA - hlasové a dátové služby 3/2024

521,20 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 3408