Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 3. 2023

2023/0213100103

ZV - teplo 1/2023

2 079,09 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100102

BA - technická a a emisná kontrola BL793UX

180,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100101

UVA - PHM 16.-31.1.2023

1 543,05 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100100

KE - ochrana majetku 1/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100099

ZV - ochrana majetku 1/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100098

KE - ochrana majetku 3/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100097

ZV - ochrana majetku 3/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100096

ZV - nájomné za garáž

60,00 EUR s DPH

PaedDr. Marcel Blahutiak

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100095

BA - trovy exekúcie EX104/19

72,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Plšková, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100094

UVA - diskové pole DELL EMC ME5024 Storage Array SSD 12x1,92 TB

33 348,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100093

ZV - paušál za SW 2/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100092

ZV - paušál za SW 2/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100091

KE- mobil a MOI 1/2023

387,56 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100090

BA - mobil a MOI 1/2023

641,74 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100089

ZV - mobil a MOI 1/2023

623,99 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100088

ZV - upratovanie 1/2023

1 194,18 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100087

UVA - FIX Hlas

115,67 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100086

UVA - FIX internet a dáta 2/2023

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100085

ZV - trovy exekúcie EX 576/2019

72,00 EUR s DPH

Augustín Jozef, JUDr. PhD., súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100084

KE - poštovné úverované 1/2023

117,60 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100083

ZV - poštovné úverované 1/2023

117,60 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100082

BA - poštovné úverované 1/2023

78,20 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100080

UVA - zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP - 1/ 2023

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100081

BA - správa serverov 1/2023

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100079

KE - upratovanie 1/2023

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 2339