Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
7. 2. 2024

2024/0213100006

KE - telefóny a internet 12/2023

122,88 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/0213100004

KE - náklady na budovu 1/2024

1 320,00 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/0213100003

BA - trovy EX 873/23

72,00 EUR s DPH

JUDr. Soňa Stodolová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/0213100002

KE - elektrika 1/2024

913,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/0213100001

ZV - elektrika 1/2024

1 300,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/2302960000

UVA - Personálny a mzdový poradca podnikateľa, predplatné na rok 2024 (zálohová faktúra)

277,18 EUR s DPH

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 2. 2024

2024/100242024

UVA - predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", zväzky 1-4/2024 (zálohová faktú

218,40 EUR s DPH

PSDOMOV s.r.o

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100938

BA - služby Nitra 12/2023

1 098,11 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100937

KE - nájom garáž 4.Q/2023

58,10 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100936

BA - výstupy zo zar. 09/2023

26,35 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100935

KE - nájom pozemok za IV.Q/2023

149,40 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100934

UVA - správa serverov 12/2023

211,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100933

ZV - teplo 12/2023

2 624,23 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100932

BA - poštovné úverované 12/2023

83,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100931

ZV - poštovné úverované 12/2023

101,50 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100930

KE - poštovné úverované 12/2023

72,10 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100929

ZV - telefón 12/2023

28,94 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100928

KE - režijné náklady 12/2023

13,20 EUR s DPH

LOKOMOTÍVA a.s. Košice

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100927

KE - teplo 12/2023

5 047,93 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100926

ZV - dobropis za prev. náklady SNP rok 2022

-2 975,27 EUR s DPH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Úrad vládneho auditu

30. 1. 2024

2023/0213100925

ZV - elektrina garáž BB - doplatok r. 2023

17,12 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2024

2023/0213100924

ZV - elektrika dopl. 12/2023

240,35 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2024

2023/0213100923

UVA - PHM 16.-31.12.2023

870,96 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2024

2023/0213100922

UVA - pošt. poukazy 12/2023

1,12 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 1. 2024

2023/0213100921

ZV - vodné a stočné 19.9.-18.12.2023

894,97 EUR s DPH

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 3208