Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 3. 2023

2023/0213100078

BA- SPN ( teplo, vodné, stočné, elektrická energia, upratovanie, odvoz odpadu, údržba a opravy, strá

5 166,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2023

2023/0213100077

ZV - trovy exekúcie EX105/2017

72,00 EUR s DPH

JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 3. 2023

2023/0213100076

KE- nájomné 2/2023

196,18 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 3. 2023

2023/0213100075

BA- Xerox služby 1/2023

106,58 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 3. 2023

2023/0213100074

ZV-oprava, únik chladiacej kvapaliny na ZV738CF

794,98 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100073

ZV-trovy exekúcie 217/2017

42,00 EUR s DPH

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100072

KE- režijné náklady 1/2023

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100071

KE - dodávka tepla 1/2023

5 001,60 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100070

ZV - telefón 1/2023

46,14 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100069

UVA- senzory + správa Wifi 2/23

189,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100068

KE - elektrina 1/2023 - doplatok

1 340,41 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100067

ZV - elektrina 1/2023 - doplatok

1 680,14 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100066

BA - trovy exekúcie EX9/18

72,00 EUR s DPH

Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100065

BA - trovy exekúcie 737/17

72,00 EUR s DPH

Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100064

BA - trovy exekúcie EX365/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100063

KE - výmena autobatérie KE100JF

138,00 EUR s DPH

GaG Autosúčiastky - Jozef Greš

Úrad vládneho auditu

20. 3. 2023

2023/0213100062

UVA-multisport karty 2023

1 176,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100061

BA - zverejnenie pracovnej ponuky: Štátny radca na obdobie 10.2.- 10.3.

118,80 EUR s DPH

Profesia, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100060

ZV - linka bezp. syst. 2/2023

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100059

BA- telefóny1/23 + paušál2/23

176,24 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100058

KE - tel. a internet 1/23+ paušál 2/23

133,61 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100057

BA- trovy exekúcie EX 271/19

72,00 EUR s DPH

Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100056

BA - SPN / teplo, vodné, stočné, elektrická energia, upratovanie, odvoz odpadu, údržba a opravy, str

5 166,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100055

BA - internet 02/2023

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 3. 2023

2023/0213100054

ZV - elektromateriál

139,92 EUR s DPH

VANKA elektro s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 2339