Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100973/2022

Číslo faktúry:
3100973/2022
Popis plnenia:
UVA - poštové poukazy 12/2022
Cena:
0,96 EUR s DPH
Odberateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
Adresa: 974 89 Banská Bystrica, Trieda SNP 75
Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
Adresa: 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
Dátum doručenia:
12. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023