Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100972/2022

Číslo faktúry:
3100972/2022
Popis plnenia:
UVA - PHM 16.-31.12.2022
Cena:
839,79 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SLOVNAFT. a.s.
IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
Adresa: 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
Dátum doručenia:
12. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023
Poznámka:
číslo zmluvy: 0513948/OOCRZ v znení dodatku č. 1