Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100974/2022

Číslo faktúry:
3100974/2022
Popis plnenia:
BA - Xerox služby 12/2022
Cena:
120,12 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
A.S.E.P. spol. s r.o.
IČO:
35714271
DIČ:
2020220477
Adresa:
841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111
Dátum doručenia:
12. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023
Poznámka:
číslo zmluvy: 2007 (2013/101)