Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
6. 4. 2023

2023/0213100166

ZV - teplo 2/2023

2 181,86 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100165

BA- služby Nitra 2/2023 (teplo, upratovacie služby, vodné ,stočné, strážna služba, ochrana majetku P

1 047,36 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100164

ZV - vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob

43,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.‎

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100163

KE - trovy EX 243/2015

61,84 EUR s DPH

JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100162

KE - trovy EX 212/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100161

KE - trovy EX132/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100160

BA - trovy EX 125/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100159

KE - trovy EX133/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100158

BA - trovy exekúcie EX105/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100157

UVA - migrácia mailov

3 840,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100156

ZV - správa serverov 2/2023

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100155

ZV - internet 3/2023

1 332,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100154

KE - mobil a MOI 2/2023

360,38 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100153

ZV - mobil a MOI 2/2023

600,61 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100152

BA - mobil a MOI 2/2023

623,36 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100151

ZV - telefón 2/2023

51,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100150

KE - nájomné 3/2023

221,32 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

30. 3. 2023

2023/0213100149

UVA - senzory + správa Wifi 3/23

189,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100148

KE - režijné náklady 2/2023

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100147

KE - dodávka tepla na ÚK + TÚV 2/2023

4 596,48 EUR s DPH

Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100146

BA - trovy exekúcie EX93/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100145

BA - trovy exekúcie EX 87/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100144

ZV - paušál za SW 3/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100143

ZV - paušál sa SW 3/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2023

2023/0213100142

BA - správa serverov 2/2023

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1251-1275 z 3627