Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 4. 2023

2023/0213100191

BA - telefóny ST 3/2023

156,53 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100190

ZV - elektrika 4/2023

1 182,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100189

KE - elektrika 4/2023

1 636,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100188

ZV - prenájom nádoby 1100 l komunál 1.Q/2023

38,81 EUR s DPH

Marius Pedersen, a.s.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100187

BA - trovy exekúcie EX87/17

72,00 EUR s DPH

JUDr. Zuzana Kubešová - súdny exekútor, Exekútorský úrad Topoľčany

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100186

UVA - post implementačná podpora -3 mesiace

2 304,00 EUR s DPH

RHOMBUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100185

ZV - trovy exekúcie 337EX 508/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100184

KE - ochrana majetku 4/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100183

ZV - ochrana objektu 4/2023

3,98 EUR s DPH

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100182

ZV - nájomné za garáž4/2023

60,00 EUR s DPH

PaedDr. Marcel Blahutiak

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100181

KE - trovy exekúcie EX21943/17

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100180

KE - trovy exekúcie EX11/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Jaroslav Delfini, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100179

ÚVA - online školenie s názvom: GDPR a zmeny v roku 2023

84,00 EUR s DPH

PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100178

ZV - olejový servis na SOMV Opel Meriva ZV958CV

251,69 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100177

KE - servis na SOMV Škoda Octavia KE574GY

742,76 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 4. 2023

2023/0213100176

ÚVA - školenie: Tréning tímového zdravia pre manažérov pre 2 osoby

472,80 EUR s DPH

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100175

ZV - trovy exekúcie EX 327/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100174

KE - elektrina 3/2023

2 045,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100173

ZV - elektrina 3/2023

1 478,00 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100172

BA - trovy exekúcie EX84/2023

36,00 EUR s DPH

JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100171

BA - strava, ubytovanie a prenájom kongresovej miestnosti pre zamestnancov ÚVA počas realizácie vzde

917,60 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100170

BA - miestny poplatok pre zamestnancov ÚVA počas realizácie vzdelávacej aktivity !Tréning efektívneh

64,00 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100169

ZV - servis multifunkčných zariadení

156,00 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100168

BA - servis zabezpečovacieho systému

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

6. 4. 2023

2023/0213100167

BA- SPN ( teplo, vodné, stočné, elektr. energia, upratovanie, odvoz odpadu, strážna služba, oprava v

5 166,34 EUR

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1226-1250 z 3627