Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 3. 2023

2023/0213100044

UVA - PHM 1.-15.1.2023

173,54 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100043

BA- výstupy zo zariadení 1/2023

26,83 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100042

BA - servis zabezpečovacieho systému 1/23

60,00 EUR s DPH

BeSecure s.r.o

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100041

ZV - internet 1/2023

1 332,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100040

UVA - predĺženie licencie od 28.2.2024

276,00 EUR s DPH

FinStat, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100039

KE - výmena elektrozámku na vstupných dverách

112,80 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100038

UVA - diaľničné známky 33 ks

1 980,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100037

ZV - trovy exekúcie EX 759/2011

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100036

ZV - trovy exekúcie EX97/2012

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100035

BA - trovy exekúcie EX338/20

72,00 EUR s DPH

Mgr. Andrej Semela, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2023

2023/0213100034

BA - trovy exekúcie EX156/17

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100033

ZV - trovy exekúcie 3379/2012

42,00 EUR s DPH

JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100032

BA - služby Nitra 12/2022 (el. energia, teplo, upratovanie, vodné, stočné, strážna služba, ochrana m

852,44 EUR s DPH

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100031

ZV - paušál za SW 1/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100030

ZV - paušál za SW 1/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100029

BA-mob. a MOI 12/2022 + paušál 1/23

621,22 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100028

ZV - mob. a MOI 12/22 + paušál 1/23

619,99 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100027

KE - mob. a MOI 12/22 + paušál 1/23

370,61 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 2. 2023

2023/0213100026

ZV - trovy exekúcie EX139/2011

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100025

KE - internet 1/2023

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100024

UVA - havarijné poistenie 35 áut

11 434,23 EUR s DPH

UNIQA pojisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100023

BA- garáže nájom a služby 2023

1 056,00 EUR s DPH

Garaže Astra, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100022

UVA - služby RTVS I. polrok 2023

1 194,96 EUR s DPH

Rozhlas a televízia Slovenska

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100021

KE - nájomné 1/2023

196,18 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2023

2023/0213100020

ZV- trovy exekúcie EX1845/2010

42,00 EUR s DPH

JUDr. Jana Debnárová, súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1201-1225 z 3455