Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 3. 2023

2023/0213100141

UVA - prístup do systému www.judikáty.info - Balíček Komplet, prístup na obdobie 13.3.2023-12.3.202

790,00 EUR s DPH

Právna informačná databáza, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100140

BA - poštovné úverované 2/2023

65,65 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100139

KE - poštovné úverované 2/2023

69,75 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100138

ZV - poštovné úverované 2/2023

95,55 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100137

BA -XEROx služby 2/2023

44,20 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100136

BA - trovy exekúcie EX89/20

72,00 EUR s DPH

JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100135

UVA - PHM 15.-28.2.2023

1 533,49 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100134

UVA - poplatky za telekomunikačné služby

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100133

BA - internet 3/2023

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100132

ZV - miestny poplatok pre zamestnancov ÚVA počas prac. stretnutia v termíne 16.2.-17.2.2023 v Tatran

26,00 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100131

ZV - strava, ubytovanie a prenájom kongresovej miestnosti pre zamestnancov ÚVA v termíne 16.2.-17.2.

497,60 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100130

KE - Tatranská Lomnica: miestny poplatok 9.-10.2.2023

32,00 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

28. 3. 2023

2023/0213100129

KE - Tatranská Lomnica: strava, ubytovanie a prenájom veľkej kongresovej miestnosti pre zamestnancov

536,20 EUR s DPH

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100128

ZV - trovy exekúcie EX10033/18

72,00 EUR s DPH

Judr. Vladimír Kliniec-súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100127

UVA - samofinancovanie

1 215,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100126

UVA - poštové poukazy 2/2023

0,64 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100125

KE - FIX internet a dáta

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100124

KE - telefón 2/2023

117,17 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100123

ZV - upratovanie 2/2023

1 433,02 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100122

KE - upratovanie 2/2023

996,00 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100121

KE - telefóny a internet

123,20 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100120

ZV - oprava poškodeného displeja, Lenovo FRU of LGD 15,6FHD IPS AG

247,92 EUR s DPH

AUTOCONT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100119

ZV - elektrika doplatok 2/2023

129,77 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100118

UVA - PHM 1.-15.2.2023

794,09 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 3. 2023

2023/0213100117

BA - telefóny ST

152,82 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1276-1300 z 3627