Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 12. 2021

3100872/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35117 za 11/2021

38,42 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100871/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35127 za 11/2021

100,16 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100870/2021

ZV školenie ku konsolidačnej účt. závierke vo VS - 1 osoba

64,00 EUR s DPH

EDOS-PEM s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3300027/2021

UVA poplatok za doménu 21/22 záloha

21,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100868/2021

ZV paušál za SW 11/2021 na zariad. X182191

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100865/2021

ZV paušál za SW 11/21 zariadenia X182187

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100864/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K40775

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100863/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K43783

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100862/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35119

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100861/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35118

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100860/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35117

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100859/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35128

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100858/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia k 35127

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100857/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35126

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100856/2021

ZV paušál 11/2021 zariadenia K35125

7,20 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100869/2021

ZV trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100855/2021

KE upratovanie 11/2021

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100854/2021

KE neónové trubice do svetiel 50 ks

76,80 EUR s DPH

Profi - Star, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100853/2021

KE oprava multifunkčného zariadenia + ND

116,40 EUR s DPH

AUTOCONT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100852/2021

KE prezuvanie pneumatík SOMV 11 ks, oprava prípadných defektov

331,20 EUR s DPH

Sixty s.r.o.

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100851/2021

KE nájomné 12/2021

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100850/2021

KE trovy exekúcie

60,00 EUR s DPH

Mgr. Alexander Šemperger, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100849/2021

KE trovy exekúcie

60,00 EUR s DPH

Mgr. Alexander Šemperger, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100848/2021

KE trovy exekúcie

60,00 EUR s DPH

Mgr. Alexander Šemperger, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

6. 12. 2021

3100847/2021

ZV spotrebný materiál - Baumit Perla omietka 25 kg

6,06 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2501-2525 z 3627