Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 5. 2021

3100283/2021

BA uskladnenie pneumatík a diskov 11 sád

211,20 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100282/2021

BA prezutie pneumatík - 11 áut

415,20 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100281/2021

ZV linka bezpečnostného systému

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100279/2021

BA konzultácia a obhliadka ohľadom odhlučnenia zasadacej miestnosti na 8.poschodí

28,80 EUR s DPH

Potichu s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100278/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Rudolf Krutý,PhD, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100277/2021

BA XEROX služby 4/2021

78,44 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100276/2021

UVA BOZP,PPO,PZS 04/2021

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100275/2021

UVA PHM od 16.-30.04.2021

940,52 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 5. 2021

3100274/2021

ZV - elektrika 5/2021

596,00 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100272/2021

BA SPN + odmena správ. 5/2021

3 438,34 EUR s DPH

Tulipa - Facility management, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100271/2021

KE telef. a internet 5/2021

135,83 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100270/2021

KE mob. a MOI 4/2021 + paušál

433,52 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100269/2021

BA telefóny 4/2021 + paušál

134,30 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100268/2021

KE príprava a vykonanie TK a EK

150,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100267/2021

KE príprava a vykonanie TK a EK

150,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100266/2021

KE upratovanie 4/2021

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100265/2021

KE nájomné 5/2021

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100264/2021

BA mob. a MOI 4/2021 + paušál

705,50 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100263/2021

ZV mob. a MOI 4/2021 + paušál

660,70 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100262/2021

ZV internet pre BB 5/2021

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 5. 2021

3100261/2021

KE internet 5/2021

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

5. 5. 2021

3300009/2021

ZV online seminár k správe registratúry - 1 os.

78,00 EUR s DPH

EDOS-PEM s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 5. 2021

3100260/2021

ZV umývanie áut - 20 ks

240,00 EUR s DPH

H.A.N.T, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 5. 2021

3100259/2021

KE pravidelná odborná prehliadka a skúška EZS

543,00 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

5. 5. 2021

3100258/2021

ZV trovy exekúcie

39,83 EUR s DPH

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2451-2475 z 3002