Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 12. 2021

3100897/2021

ZV telefón pre SNP 11/2021

4,80 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

17. 12. 2021

3100896/2021

BA výstuoy zo zariadení za 10/2021

18,48 EUR s DPH

Simply supplies a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100891/2021

BA oprava BT708DO po pistnej udalosti

190,25 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100887/2021

KE telef.hovory 11/2021 + paušál 12/2021

396,40 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100884/2021

BA telef.hovory 11/2021 + paušál 12/2021

655,42 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100883/2021

ZV telef.hovory 11/2021 + paušál 12/2021

675,04 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100895/2021

ZV linka bepečnostného systému 12/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100893/2021

BA prezutie pneumatík a diskov - 11 ks SOMV

415,20 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100892/2021

UVA PZP na r. 2022 35 ks SOMV

3 434,40 EUR s DPH

UNIQA poisťovňa, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 12. 2021

3100891/2021

BA odmena správcu 4.Q.2021

122,40 EUR s DPH

LINEA, investičné družstvo

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100890/2021

UVA PHM 16.-30.11.2021

1 507,99 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100889/2021

BA telefóne hovory11/2021 + paušál 12/2021

137,59 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100888/2021

KE telefóne hovory 11/2021 + paušál 12/2021

137,62 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100886/2021

ZV školenie - finančné výkazníctvo subjektov VS - 1 osoba

89,00 EUR s DPH

EDOS-PEM s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100885/2021

KE služby 2021 DzN

1 283,85 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100882/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Denisa Regináčová Mihálová - súdna exekútorka

Úrad vládneho auditu

10. 12. 2021

3100881/2021

KE trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100880/2021

ZV elektrika 11/2021 doplatok

88,83 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100879/2021

ZV elektrika 12/2021

596,00 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100878/2021

ZV internet pre SNP 12/2021

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100877/2021

KE internet 12/2021

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100876/2021

UVA BOZP, OPP a PZS za 11/2021

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100875/2021

ZV výstupy zo zariadenia K40775 za 11/2021

42,10 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100874/2021

ZV výstupy zo zariadenia K43783 za 11/2021

111,66 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 12. 2021

3100873/2021

ZV výstupy zo zariadenia K35118 za 11/2021

12,71 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2476-2500 z 3627