Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 11. 2021

3100763/2021

ZV mob. a MOI 10/2021+ paušál

664,06 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100762/2021

KE trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Radovan Ferenc, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100761/2021

ZV výmena akumulátora ZV 883CH

149,50 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100760/2021

KE odvoz a likvidácia DHM

108,50 EUR s DPH

KOSIT SERVICES s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100759/2021

KE upratovanie 10/2021

958,80 EUR s DPH

TOPPRO s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100758/2021

KE nájomné 11/2021

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100757/2021

KE internet 11/2021

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100756/2021

ZV internet pre SNP 11/2021

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

9. 11. 2021

3100755/2021

ZV vlnitý papier na prekrytie podlahy pri výmene okien - 8 roliek

36,38 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 11. 2021

3100754/2021

ZV spotrebný materiál na prekrytie a nábytku pri výmene okien (fólie, páska papierová)

32,52 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 11. 2021

3100753/2021

ZV kontrola PHP - 17 ks a hydrantov - 5 ks

90,60 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 11. 2021

3100752/2021

KE pravidelná technická prehliadka SOMV KE 133IU

147,06 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 11. 2021

3100751/2021

KE príprava a vykonanie TK + EK SOMV KE 133IU

150,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100744/2021

BA trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100743/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100742/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100741/2021

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100750/2021

ZV diagnostika a oprava tečúcich klimatizačných jednotiek, výmena čerpadiel (kanc. 317,323, zasadačk

307,20 EUR s DPH

PROVECTUS s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100749/2021

ZV odborná prehliadka a skúška bleskozvodu s podoťahovaním spojov a vypracovanie správy

240,00 EUR s DPH

Robert Zelenák - ERZET

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100748/2021

ZV kancelársky nábytok na pracovisko UVA ZV, ul. SNP 50

1 368,34 EUR s DPH

CODUM s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100747/2021

ZV spotrebný materiál pri výmene okien - vlnitý papier - 10 roliek

45,48 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 11. 2021

3100746/2021

ZV spotrebný materiál pri výmenne okien (fólie zakrývacie maliarske hrubé, pevnejšie, zámkové vložky

26,40 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

29. 10. 2021

3100745/2021

ZV výpočtová technika (keyboardy, myši, prevodník, USB klúče) +switch

822,77 EUR s DPH

Smart Computer, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

29. 10. 2021

3300024/2021

ZV online webinár na tému Novela zákona o VO - 1 osoba - záloha

79,90 EUR s DPH

Grantexpert s.r.o.

Úrad vládneho auditu

25. 10. 2021

3100740/2021

BA služby Nitra 9/2021

713,25 EUR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2526-2550 z 3544