Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 6. 2023

2023/0213100388

ÚVA - post-implementačná podpora - 3 mesiace

2 304,00 EUR s DPH

RHOMBUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100387

ZV - paušál za SW 6/2023

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100386

ZV - paušál za SW 6/2023

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100385

BA - poštovné úverované 5/2023

67,70 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100384

ZV - poštové úverované 5/2023

107,45 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100383

KE- poštové úverované 5/2023

52,55 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 6. 2023

2023/0213100382

ÚVA - samofinancovanie 05/2023

1 353,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100381

BA - SPN + + odmena za správu 6/2023 ( teplo, vodné, stočné, el. energia, upratovanie, odvoz odpadu,

5 166,34 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100380

KE - náklady na budovu 6/2023

1 320,00 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100379

ZV - elektrika 5/2023 - doplatok

83,71 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100378

ZV - upratovanie 5/2023

1 433,02 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100377

ÚVA - PHM 16.-31.5.2023

2 467,60 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100376

KE - elektrika preplatok

-635,94 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100377

ÚVA - PHM 16.-31.5.2023

2 467,60 EUR s DPH

SLOVNAFT. a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100375

ÚVA - poštové poukazy 5/2023

0,80 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100374

BA - odmena správcu 2.Q./2023

122,40 EUR s DPH

LINEA, investičné družstvo

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100373

ZV - linka bezp. systému 6/2023

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100372

KE - sanačná oprava omietok

1 718,07 EUR s DPH

Stredná odborná škola technická

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100371

KE - telefóny a internet 5/2023

122,81 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100370

KE - hlasové a dátové služby 5/2023

310,26 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100369

ZV - hlasové a dátové služby 5/2023

485,12 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100368

BA - telefóny ST 5/2023

148,96 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100367

BA - hlasové a dátové služby 5/2023

505,09 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100366

KE - telefón 5/2023

123,05 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 6. 2023

2023/0213100365

KE - internet 6/2023

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 2803