Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 4. 2024

2024/0213100239

ZV - internet SNP 4/2024

282,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100238

ZV - internet 4/2024

1 050,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100237

BA - internet NT 4/2024

108,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100236

UVA - správa serverov 3/2024

211,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100235

BA - internet 4/2024

360,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100234

ZV - telefón 3/2024

21,06 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100233

ZV - paušál za SW 4/2024

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100232

ZV - paušál za SW 4/2024

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100231

BA - trovy EX 3152/11

53,39 EUR s DPH

JUDr. Hermanovský Martin

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100230

BA - poštovné úverované 3/2024

74,90 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100229

KE - poštovné úverované 3/2024

63,35 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100228

ZV - poštovné úverované 3/2024

130,95 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100227

BA - XEROX služby 3/2024

53,76 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100226

ZV - teplo 3/2024

1 447,64 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

2024/0213100208

ZV - vodné a stočné 19.9.-18.12.2023 - dobropis

-146,89 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100225

UVA - Multisport karty 4/2024

678,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100224

UVA - UpBalansea 4/2024

812,00 EUR s DPH

Up Déjeuner, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100223

ZV - elektrika 3/2024 - doplatok

46,29 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100222

ZV - nájomné za garáž 1.Q/2024

52,28 EUR s DPH

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100220

BA - vyúčtovanie nákladov roka 2023 - dobropis

-2 038,63 EUR s DPH

Tulipa - správa budov, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100219

UVA - pošt. poukazy 3/2024

0,80 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100218

KE - náklady za služby 4/2024

1 458,60 EUR s DPH

CASSOVIA REALITAS Business centrum s. r. o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100217

KE - servis multifunkčných zariadení

1 329,60 EUR s DPH

Aricoma Systems s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100216

KE - služby SNV 2.Q/2024

350,00 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

2024/0213100215

KE - výrub suchých drevín

174,36 EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-250 z 3627