Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 3. 2024

2024/0213100169

ZV - internet SNP 3/2024

282,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2024

2024/0213100168

ZV - internet 3/2024

1 050,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2024

2024/0213100167

UVA - správa serverov 2/2024

211,20 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2024

2024/0213100166

ZV - telefón 2/2024

25,73 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

19. 3. 2024

2024/0213100165

BA - XEROX služby 2/2024

71,84 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100164

BA - trovy EX 549/23

72,00 EUR s DPH

JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100163

UVA - duálna karty 50 ks

213,00 EUR s DPH

SYSTEM-IS, s.r.o

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100162

ZV - paušál za SW 3/2024

86,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100161

ZV - paušál za SW 3/2024

38,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100160

UVA - upratovanie 2/2024

6 631,20 EUR s DPH

AMG Security s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100159

BA - poštovné úverované 2/2024

75,10 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100158

KE - výpočet spol. hodnoty drevín

65,28 EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100157

ZV - poštovné úverované 2/2024

144,65 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100156

KE - poštovné úverované 2/2024

94,35 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100155

UVA - technická podpora KB 2/2024

288,00 EUR s DPH

Sicurio s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100154

ZV - elektrika doplatok 2/2024

36,11 EUR s DPH

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100153

KE - trovy EX 1061/21

72,00 EUR s DPH

Mgr. Viera Lesňáková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100152

ZV - trovy EX 315/18

72,00 EUR s DPH

JUDr. Peter Kohút - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100151

UVA - Multisport karty 3/2024

612,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100150

ZV - trovy EX 116/2019

72,00 EUR s DPH

JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100149

UVA - PHM 16.-29.2.2024

1 696,13 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100148

BA - odmena správcu 1.Q/2024 - parkovisko

122,40 EUR s DPH

LINEA Property, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100147

KE - trovy EX 112/2013

42,00 EUR s DPH

JUDr. Ing. Bohumil Husťák, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/9240000029

KE - záloha za energie 1.Q 2024 (zálohová faktúra)

9,96 EUR s DPH

Technická univerzita v Košiciach

Úrad vládneho auditu

18. 3. 2024

2024/0213100146

UVA - pošt. poukazy 2/2024

0,96 EUR s DPH

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 3455