Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 11. 2020

3101019/2020

BA telefóny 10/2020 + paušál

153,31 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101018/2020

UVA zabezpečovanie BOZP, OPP a PZS 10/2020

248,40 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101017/2020

BA správa serverov 10/2020

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101016/2020

KE mob. a MOI 10/2020 + paušál

370,80 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101015/2020

ZV elektrika 10/2020 - doplatok

203,51 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101014/2020

BA skartácia obsahu bezpečnostných nádob

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101013/2020

BA mob. a MOI 10/2020 + paušál

641,88 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101012/2020

ZV mob. a MOI 10/2020 + paušál

600,16 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101011/2020

ZV elektrika 11/2020

651,00 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101010/2020

ZV prezúvanie pneumatík, vyvažovanie a oprava defektov - 12 áut

360,00 EUR s DPH

Ján Krnáč PROFI-PNEUSERVIS

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101009/2020

UVA PHM 16.-31.10.2020

1 573,25 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101008/2020

KE radiátory - 6 ks

563,66 EUR s DPH

Eco-Energo, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101007/2020

KE internet 11/2020

533,52 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3101006/2020

ZV internet pre BB 11/2020

319,20 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

23. 11. 2020

3300056/2020

UVA online prístup judikáty - Balíček Komplet na 1 rok

640,00 EUR s DPH

VIA PROFIT, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101005/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101004/2020

BA oprava nákladného výťahu v AB

3 347,95 EUR s DPH

Tulipa - Facility management, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101003/2020

BA paušál PSN 10/2020

38,40 EUR s DPH

Teletrans, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101002/2020

KE nájomné 11/2020

186,66 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3100999/2020

KE kurenárske práce a kurenársky materiál

2 530,00 EUR

Stredná odborná škola technická

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101001/2020

ZV výstupy zo zariadení 10/2020

638,23 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3101000/2020

KE dokončovacie práce súvisiace s výmenou okien

5 597,90 EUR

Stredná odborná škola technická

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3100998/2020

BA Webkamera Ausdom AF640 - 1 ks

75,00 EUR s DPH

TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3100997/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

18. 11. 2020

3100996/2020

BA trovy exekúcie

42,00 EUR s DPH

JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3526-3550 z 3627