Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 10. 2020

188/2020

KE pravidelná servisná prehliadka KE 100 JF

90,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

14. 10. 2020

187/2020

BA skartácia obsahu zberných nádob v počte 4 ks

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.

Úrad vládneho auditu

14. 10. 2020

186/2020

ZV prezúvanie letných pneumatík za zimné, vyvažovanie a oprava prípadných defektov

400,00 EUR s DPH

Ján Krnáč - PROFI PNEUSERVIS

Úrad vládneho auditu

14. 10. 2020

185/2020

KE prezutie pneumatík SOMV - 10 ks

300,00 EUR s DPH

Sixty s. r.o.

Úrad vládneho auditu

8. 10. 2020

184/2020

ZV pranie prádla

25,00 EUR s DPH

TOGATO TRADE, s.r.o

Úrad vládneho auditu

8. 10. 2020

183/2020

BA servis BL 793UX

100,00 EUR s DPH

Automobilové opravovne MV SR

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.