Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 4. 2021

037/2021

ZV pravidelná servisná prehliadka + olej servis ZV 883CH

230,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

8. 4. 2021

036/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK na ZV738CF

160,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

8. 4. 2021

035/2021

ZV doplnenie komponentov k AKU vŕtačke FESTOOL (sady vŕtákov, bity)

200,00 EUR s DPH

Róbert Poláček - POMAT

Úrad vládneho auditu

7. 4. 2021

034/2021

ZV nákup WC sedátok - 16 ks

225,60 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

31. 3. 2021

033/2021

BA príprava na EK a TK a jej zabezpečenie na BL738FF a BL721FF

350,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2021

032/2021

UVA online kniha Nový Zákonník práce v praxi

219,00 EUR s DPH

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

30. 3. 2021

031/2021

KE vyjadrenie statika k uloženiu klim. jednotky na strechu budovy

120,00 EUR s DPH

Invest s.r.o

Úrad vládneho auditu

25. 3. 2021

030/2021

KE prezúvanie pneumatík na SOMV

300,00 EUR s DPH

Sixty s. r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 3. 2021

029/2021

KE multifunkčné tlač. zariadenie TA 5007ciMFP

4 260,00 EUR s DPH

Copia Slovakia, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 3. 2021

028/2021

UVA predĺženie licencie TeamViewer (5E6D803D-B56A-4498-B003-ED01FBCAA721) o jeden rok

1 680,00 EUR s DPH

AUTOCONT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 3. 2021

027/2021

UVA dochádzkový systém STL

585,60 EUR s DPH

SYSTEM-IS, s.r.o

Úrad vládneho auditu

15. 3. 2021

026/2021

UVA mobilné telefóny - 58 ks SIM karty s proramom na neomedzenú komunikáciu - 58

58,00 EUR s DPH

Orange Slovensko, a.s.

Úrad vládneho auditu

12. 3. 2021

025/2021

ZV prihláška na online seminár k registratúre

78,00 EUR s DPH

EDOS-PEM s.r.o.

Úrad vládneho auditu

12. 3. 2021

024/2021

ZV servisná výmena zakúpeného akumulátora

42,00 EUR s DPH

ELIS plus s.r.o

Úrad vládneho auditu

10. 3. 2021

023/2021

UVA stravné lístky 11 500 ks

55 139,05 EUR s DPH

Up Slovensko, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 3. 2021

022/2021

KE kopírovací papier - 60 krabíc

1 148,40 EUR s DPH

PretožeTRIPSY s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 3. 2021

021/2021

BA WiFi hospot

163,20 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

3. 3. 2021

020/2021

BA bezdrôtové myši 30ks

462,00 EUR s DPH

TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2021

019/2021

KE nastavenie geometrie SOMV KE 222 KK

40,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 2. 2021

018/2021

ZV toner Konica Minolta orig. cyan azúrová - 2 ks

136,00 EUR s DPH

R-DAS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

17. 2. 2021

017/2021

ZV reproduktory k PC - 2 ks

43,34 EUR s DPH

Smart Computer, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 2. 2021

016/2021

KE vyprázdenie bezpečnostných a separačných nádob - 3 ks

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.

Úrad vládneho auditu

10. 2. 2021

015/2021

KE online odborný seminár k aplikácii zákona č. 71/1967 Zb.

83,00 EUR s DPH

PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.

Úrad vládneho auditu

8. 2. 2021

014/2021

KE vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie

2 400,00 EUR s DPH

Airlng, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 2. 2021

013/2021

ZV oprava - odstránenie chyby na základe diagnostiky ZV738CF

250,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 110