Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 4. 2024

1000044571/2024

KE - pravidelná servisná prehliadka na SOMV KE100JF

310,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

1000044383/2024

KE - pravidelná odborná prehliadka a skúška EZS

543,00 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

1000044376/2024

KE - čistenie a údržba klimatizačných jednotiek

1 500,00 EUR s DPH

KLIVENT s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

1000044310/2024

ZV - servisná prehliadka na SOMV ZV365CL

300,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 4. 2024

1000044301/2024

ZV - servisná prehliadka na SOMV ZV508CL

300,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 4. 2024

1000044156/2024

KE - odpadové nádoby na tonery

91,98 EUR s DPH

Aricoma Systems s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 4. 2024

1000043780/2024

ZV - vyvažovanie pneumatík na SOMV

600,00 EUR s DPH

Ján Krnáč PROFI-PNEUSERVIS

Úrad vládneho auditu

4. 4. 2024

1000043078/2024

ZV - vypracovanie projektovej dokumentácie na klimatizáciu - Nám. SNP 50, Zvolen

2 400,00 EUR s DPH

TZB - PLUS s.r.o.

Úrad vládneho auditu

4. 4. 2024

1000042808/2024

UVA - čistiace potreby

1 557,79 EUR s DPH

Tibor Varga TSV PAPIER

Úrad vládneho auditu

4. 4. 2024

1000042733/2024

ZV - napojenie prietokových ohrievačov

214,20 EUR s DPH

Robert Zelenák - ERZET

Úrad vládneho auditu

26. 3. 2024

1000042602/2024

ZV - oprava SOMV Opel Astra ZV957CV

500,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000033022/2024

UVA - 2x online prístup na webinár "Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR"

192,00 EUR s DPH

ProWise, a. s.

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000042256/2024

KE - prezutie pneumatík

350,00 EUR s DPH

Sixty s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000042221/2024

BA - letné pneumatiky na SOMV BL389OO

400,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000042204/2024

BA - oprava bŕzd na SOMV BL667HE

350,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000042198/2024

UVA - predĺženie a rozšírenie licencií TeamViewer

3 104,40 EUR s DPH

Aricoma Systems s.r.o.

Úrad vládneho auditu

22. 3. 2024

1000042183/2024

UVA - náradie IT

748,17 EUR s DPH

Smart Computer, spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

15. 3. 2024

1000041732/2024

ZV - pravidelný servis na SOMV VW Passat ZV396DT

200,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

11. 3. 2024

1000040992/2024

UVA - dochádzkové karty - 50 ks

213,00 EUR s DPH

SYSTEM-IS, s.r.o

Úrad vládneho auditu

11. 3. 2024

1000041284/2024

BA - pravidelný servis na SOMV Škoda Rapid BL667HE

250,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

11. 3. 2024

1000041254/2024

KE - oprava elektroinštalácie na chodbe II. a IV. poschodia administratívnej budovy Úradu vládneho a

250,00 EUR s DPH

SBB Tech s.r.o., Ing. Stanislav Béreš

Úrad vládneho auditu

4. 3. 2024

1000040662/2024

KE - dodávka a montáž telefónnych aparátov

582,72 EUR s DPH

ASTE, spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

1. 3. 2024

1000040188/2024

KE - výpočet spoločenskej hodnoty stromu

65,28 EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2024

1000039972/2024

KE - výrub 2 ks drevín na pozemku v správe Úradu vládneho auditu na Tomášikovej 35, parcela C KN č.

174,36 EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach

Úrad vládneho auditu

26. 2. 2024

1000039954/2024

BA - pravidelný servis na SOMV VW Tiguan BL793UX.

300,00 EUR s DPH

Ladislav Kopin

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 818