Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2012 zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na webovom sídle organizácie:

Úrad vládneho auditu

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 7. 2021

103/2021

UVA podpora ku dochádzkovému systmu AMS + doch.terminálov a prístupových kontrolérov aktualizácie SW

1 346,76 EUR s DPH

SYSTEM-IS, s.r.o

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

102/2021

BA mobilný ochladzovač vzduchu - 1 ks

85,00 EUR s DPH

ANDREA SHOP, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

26. 7. 2021

101/2021

ZV dodanie hliníkových dverí a s tým súvisiace práce

1 677,58 EUR s DPH

VAVAS s.r.o.

Úrad vládneho auditu

23. 7. 2021

091/2021

ZV tovar na dokončovacie práce na novom pracovisku (zámky, kľučky, vložky,vruty,hmoždinky,silikony,p

130,00 EUR s DPH

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.

Úrad vládneho auditu

21. 7. 2021

089/2021

ZV pokládka plávajúcej podlahy -155,5 m2

622,00 EUR

Realis Reconstruction s.r.o.

Úrad vládneho auditu

19. 7. 2021

100/2021

ZV mikrovlnná rúra Gorenje MO20E1W- 1 ks

64,90 EUR s DPH

NAY a.s.

Úrad vládneho auditu

16. 7. 2021

083/2021

ZV oprava klimatizácie v kanceláriách č. 317 a 323, zasadačke a serverovne

500,00 EUR s DPH

PROVECTUS s.r.o.

Úrad vládneho auditu

16. 7. 2021

099/2021

ZV mobilná skartácia dokumentov z pracoviska v BB

1,20 EUR s DPH

Green Wave Recycling s.r.o.‎

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

098/2021

UVA predlženie existujúcich modulov licencie (IceWarp), rozšírenie o novú generáciu antispamovej och

5 940,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

097/2021

ZV preloženie príslušných komunikačných zariadení (Switch + 4x AP)z BB do ZV

4 164,00 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

096/2021

UVA toaletný papier a papierové utierky pre všetky pracoviská

1 682,41 EUR s DPH

Scandi s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

095/2021

ZV sťahovanie nábytku z priestorov Štatistického úradu BB do administratívnej budovy MP SR Zvolen

665,00 EUR s DPH

H - ANY SERVICES, s.r.o

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

094/2021

KE servisná prehliadka a oprava výmena pružína a tyčiek stabilizátora KE 574GY

1 125,00 EUR s DPH

H Point, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

093/2021

ZV sťahovanie tlačiarenských zariadení K43783 a K40775 z BB do ZV

800,40 EUR s DPH

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

092/2021

KE telefóny aparát Alcatel Temporis 56 - 4 ks

124,80 EUR s DPH

ASTE, spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

090/2021

KE kontrola hasiacich prístrojov - 10 ks, tlaková skúška hasiaceho prístroja - 1 ks

30,00 EUR s DPH

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

13. 7. 2021

088/2021

ZV oprava elektronického otvárania a zatvárania vchodových dverí na AB

200,00 EUR s DPH

GU SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný park Nitra-sever

Úrad vládneho auditu

9. 7. 2021

087/2021

UVA čistiace potreby pre všetky pracoviská

1 809,42 EUR s DPH

Tibor Varga TSV PAPIER

Úrad vládneho auditu

9. 7. 2021

086/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV115CR

160,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 7. 2021

085/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV260CR

160,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

9. 7. 2021

084/2021

ZV príprava a prevedenie TK a EK ZV256CR

160,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

7. 7. 2021

082/2021

ZV oprava klimatizácie SOMV ZV 508CL

130,00 EUR s DPH

AUTOKODUS, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 7. 2021

081/2021

UVA stravné lístky 10 000 ks

47 947,00 EUR s DPH

Up Slovensko, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

2. 7. 2021

080/2021

ZV pranie prádla

25,00 EUR s DPH

TOGATO TRADE, s.r.o

Úrad vládneho auditu

2. 7. 2021

079/2021

UVA ubytovanie a prenájom konferenčnej miestnosti počas GP

300,00 EUR s DPH

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 176