Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3300057/2020

Číslo faktúry:
3300057/2020
Popis plnenia:
UVA časopis (tlačená aj online verzia) Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard - 1 ks - záloha
Cena:
129,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Wolters Kluwer SR s.r.o.
IČO: 31348262
DIČ: 20203000964
Adresa: 821 09 Bratislava 2,Mlynské nivy 48
Dátum doručenia:
24. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
26. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020
Poznámka:
Obj.č. 205/2020