Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101059/2020

Číslo faktúry:
3101059/2020
Popis plnenia:
BA - trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekútor
IČO: 31782868
DIČ: 1020151495
Adresa: 821 09 Bratislava 2, Prievozská 14/A
Dátum doručenia:
24. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
26. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
1. 12. 2020
Poznámka:
Upovedomenia o zastavení exekúcie 100 EX 290/2018 -27