Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101058/2020

Číslo faktúry:
3101058/2020
Popis plnenia:
BA služby Nitra 10/2020
Cena:
555,62 EUR
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
IČO:
30794536
DIČ:
2021777780
Adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 88
Dátum doručenia:
23. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
25. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
1. 12. 2020
Poznámka:
Zmluva č. 195/2018 v znení dod.č.1