Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101057/2020

Číslo faktúry:
3101057/2020
Popis plnenia:
ZV trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Juraj Kovács, súdny exekútor
IČO: 45029113
DIČ: 1081700400
Adresa: 979 01 Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1
Dátum doručenia:
23. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
25. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
1. 12. 2020
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 336EX 349/18