Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101056/2020

Číslo faktúry:
3101056/2020
Popis plnenia:
BA trovy exekúcie
Cena:
42,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor
IČO:
31813933
Adresa:
811 08 Bratislava, Moskovská 18
Dátum doručenia:
23. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
25. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
1. 12. 2020
Poznámka:
Oznámenie o ukončení starej exekúcie EX551/15