Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101052/2020

Číslo faktúry:
3101052/2020
Popis plnenia:
KE oprava pružín KE 597HU
Cena:
649,98 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
H Point, s.r.o.
IČO: 43838286
DIČ: 2022491878
Adresa: 040 13 Košice, Magnezitárska 11
Dátum doručenia:
18. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
20. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
30. 11. 2020
Poznámka:
Zmluva č. 9/2019, Obj.č. 200/2020