Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101037/2020

Číslo faktúry:
3101037/2020
Popis plnenia:
KE režijné náklady 10/2020
Cena:
13,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Lokomotíva a.s.
IČO: 36174173
Adresa: Košice, Čermeľská 1
Dátum doručenia:
12. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
18. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2020
Poznámka:
12/2015 v znení dod.č. 1-4