Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3101032/2020

Číslo faktúry:
3101032/2020
Popis plnenia:
ZV správa serverov 10/2020
Cena:
78,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovanet, a.s.
IČO:
35954612
DIČ:
2120168479
Adresa:
821 08 Batislava, Záhradnícka 151
Dátum doručenia:
11. 11. 2020
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
18. 11. 2020
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2020
Poznámka:
O2 1-20200007