Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100750/2021

Číslo faktúry:
3100750/2021
Popis plnenia:
ZV diagnostika a oprava tečúcich klimatizačných jednotiek, výmena čerpadiel (kanc. 317,323, zasadačka a serverovňa)
Cena:
307,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PROVECTUS s.r.o.
IČO:
47785454
DIČ:
2024092268
Adresa:
075 01 Trebišov, M.R.Štefánika 2368/176
Dátum doručenia:
27. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
29. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 11. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 083/2021