Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100740/2021

Číslo faktúry:
3100740/2021
Popis plnenia:
BA služby Nitra 9/2021
Cena:
713,25 EUR
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
IČO:
30794536
DIČ:
2021777780
Adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 88
Dátum doručenia:
20. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
22. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
25. 10. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 195/2018 v znení dodatku č. 1