Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100095/2021

Číslo faktúry:
3100095/2021
Popis plnenia:
ZV internet 2/2021
Cena:
660,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovanet, a.s.
IČO:
35954612
DIČ:
2120168479
Adresa:
821 08 Batislava, Záhradnícka 151
Dátum doručenia:
11. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
25. 2. 2021
Poznámka:
GEN20092843901