Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100093/2021

Číslo faktúry:
3100093/2021
Popis plnenia:
ZV teplo 1/2021
Cena:
1 542,44 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
STEFE Zvolen, s.r.o.
IČO: 31612300
DIČ: 2020478394
Adresa: 960 01 Zvolen, Unionka 54
Dátum doručenia:
11. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
25. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 411/2019/ZV