Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100091/2021

Číslo faktúry:
3100091/2021
Popis plnenia:
ZV trovy exekúcie
Cena:
42,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Marián Janec, súdny exekútor
IČO:
42214939
DIČ:
1041542975
Adresa:
010 01 Žilina, Sad SNP 666/12
Dátum doručenia:
11. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie EX 43/2016