Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100085/2021

Číslo faktúry:
3100085/2021
Popis plnenia:
BA správa serverov 1/2021
Cena:
120,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ALFA CENTAURI spol. s.r.o.
IČO: 35862301
DIČ: 2020290426
Adresa: 821 04 Bratislava, Pri strelnici 3
Dátum doručenia:
9. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva Z0086