Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100082/2021

Číslo faktúry:
3100082/2021
Popis plnenia:
KE upratovanie 1/2021
Cena:
641,67 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Peter Horňák - SHR
IČO: 35505516
DIČ: 1020031947
Adresa: 07101 Michalovce, Františka Hečku 1
Dátum doručenia:
8. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva Z20201366_Z