Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100081/2021

Číslo faktúry:
3100081/2021
Popis plnenia:
KE tel. a internet 2/2021
Cena:
127,68 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
Adresa: 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
Dátum doručenia:
8. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
TP 9903828653+ dod.č. 10-12/2020, +37/2019