Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100079/2021

Číslo faktúry:
3100079/2021
Popis plnenia:
ZV oprava ZV 738/CF
Cena:
247,85 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOKODUS, s.r.o.
IČO: 36530751
DIČ: 2020190414
Adresa: 960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 3414/9
Dátum doručenia:
5. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
9. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 10/2019, Obj. č. 013/2021