Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100075/2021

Číslo faktúry:
3100075/2021
Popis plnenia:
BA mob. a MOI 1/21+paušál
Cena:
689,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
DIČ: 2020310578
Adresa: Bratislava, Metodova 8
Dátum doručenia:
4. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 15/2019, 27/2019