Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100074/2021

Číslo faktúry:
3100074/2021
Popis plnenia:
ZV trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor
IČO: 37816993
DIČ: 1043761114
Adresa: 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6
Dátum doručenia:
4. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 17EX 124/17 -7892