Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100073/2021

Číslo faktúry:
3100073/2021
Popis plnenia:
KE trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Miroslav Friga, súdny exekútor
IČO:
36150151
Adresa:
091 01 Stropkov, Námestie SNP 538/16
Dátum doručenia:
4. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
17. 2. 2021
Poznámka:
Uzn. č. 60Ek/995/2019, EX 343/19