Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100107

Číslo faktúry:
2023/0213100107
Popis plnenia:
BA - trovy exekúcie EX84/18
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Petra Bednáriková, súdny exekútor
IČO:
42124646
DIČ:
1043748937
Adresa:
940 62 Nové Zámky, Poľná 42
Dátum doručenia:
6. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
9. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 334EX 84/18