Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100095

Číslo faktúry:
2023/0213100095
Popis plnenia:
BA - trovy exekúcie EX104/19
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Jana Plšková, súdna exekútorka
IČO:
42355877
DIČ:
1036848494
Adresa:
831 03 Bratislava, Letná 5
Dátum doručenia:
16. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie Výzva na úhradu trov exekúcie 33Ek/504/2019