Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100084

Číslo faktúry:
2023/0213100084
Popis plnenia:
KE - poštovné úverované 1/2023
Cena:
117,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
IČO:
36631124
DIČ:
2021879959
Adresa:
975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
Dátum doručenia:
24. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
1. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023