Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 264/2022

Číslo objednávky:
264/2022
Popis plnenia:
UVA - mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS 10 ks
Cena:
980,90 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
IČO:
35825979
DIČ:
2020237736
Adresa:
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Černzševského 1287/10
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022