Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 256/2022

Číslo objednávky:
256/2022
Popis plnenia:
ZV - stolička TRITON BLACK - 16 ks - rokovací stôl GJ 1600 višňa - 4 ks
Cena:
2 275,44 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JGV trade s.r.o.
IČO:
46909460
DIČ:
2023652906
Adresa:
040 12 Košice, V úvoze 11
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum vystavenia:
21. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022